وزیر بهداشت: خیرین سلامت در ارائه خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی نقش آفرینی کنند

دکتر هاشمی گفت: ضروری است خیرین سلامت علاوه بر مشارکت در ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در اداره و ارائه خدمت در این مراکز نیز نقش آفرینی کنند.

این نوشته در دسته‌بندی نشده به تاریخ توسط منتشر شد.

روحانی: طرح های دولت یازدهم در استان زنجان در این سفر بررسی می شود

رییس جمهوری روز چهارشنبه در فرودگاه زنجان و در گفت وگویی با خبرنگاران تصریح کرد که در این سفر طرح هایی را که قرار است در مدت فعالیت این دولت در استان اجرایی شود، با مسئولان استانی در میان خواهد گذاشت.

این نوشته در دسته‌بندی نشده به تاریخ توسط منتشر شد.

آقا موشه شما را به سانتریوفیوژهای ما چه کار؟!

از وزارت امور خارجه به جد خواستار پاسخ به اظهارات پی در پی و بی پایه و اساس مقامات رژیم اشغالگر در خصوص هر آنچه در ایران اتفاق می افتد هستیم البته نه از این منظر که اینان را کشور دانسته و در خور توجه میدانیم که برای روشن شدن اذهان مردم جهان و شناساندن ایران به عنوان کشوری که فقط خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی و مصوب بین المللی خود است و این همه مکشلات و معضلات را برای رسیدن به حقوق خود متحمل است ، و لا غیر

این نوشته در دسته‌بندی نشده به تاریخ توسط منتشر شد.